Serwis internetowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATOKA w Braniewie

aktualności:

Aktualności

Przetarg Nr 2-Rb-2022 Remont dachu

05-08-2022
Kategoria: aktualności
Napisał/dodał: K. R.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zatoka" w Braniewie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowo-budowlane w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

10.08 - kolorem czerwonym wprowadzono zmiany w zał. nr 8, 8a.

11.08 - dodano zał. nr 8b STWR

          - Termin składania ofert został przedłużony do 19.08.2022r. do godziny 9:00.

          - Otwarcie przetargu nastąpi 19.08.2022r. o godzinie 9:30 w świetlicy SM Zatoka.

16.08 - W związku z zapytaniem dotyczącym niejasności w przetargu, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zatoka" w Braniewie doprecyzowuje niektóre kwestie w pliku: Doprecyzowanie 

24.08.2022r.

Rozstrzygnięcie: Uprzejmie informujemy, że przetarg wygrała firma:

  • ZAKŁAD BUDOWLANY Czesław Dyjak, ul. Kościuszki 32/6 14-500 Braniewo,

która zaproponowała najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami przyjętymi w Formularzu Przetargowym.

Miejsce wykonywania robót:

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Braniewie przy ulicy Wileńska 21 A-E.

Ogłoszenie  o przetargu Nr 2-Rb-2022 - Remont dachu

Formularz Przetargowy Nr 2-Rb-2022

Załącznik nr 1 Wileńska 21A-E - Oferta 

Załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych robót 

Załącznik nr 4 do Formularza Przetargowego

Załącznik nr 4a do Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4b - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 i 6 do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 7 - potencjał wykonawczy oferenta

Załącznik nr 8 - wytyczne inwestora - pozycja 7 i 8 zmiany.

Załącznik nr 8a - przedmiar robót - pozycja nr 11 i 25 zmiany.

Załącznik nr 8b - SSPEC.TECH.WYK.ROBÓT - Wileńska 21A-E - dodano.

dane adresowe:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zatoka"
w Braniewie
ul. Matejki 9
14-500 Braniewo
NIP 582-000-31-06
REGON 000487640
kontakt telefoniczny:
sekretariat: (+48) 553 070 490
księgowość: (+48) 553 070 366
windykacja: (+48) 553 070 508
przekształcenia własnościowe: (+48) 695 199 987
projektowanie stron internetowych INiT7