Serwis internetowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATOKA w Braniewie

aktualności:

Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się lekturą Statutu.

Tekst jednolity Statutu został przyjęty na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2010r. Uchwałą WZ Nr 19/I/2010 po wprowadzeniu do jego treści zmian polegających na dodaniu w § 21 w ust 1 punktu 11 oraz dodaniu § 70A; oraz zmianie: w § 107 ust 4, w § 142, w § 150, w § 184 ust 2 i ust 3 oraz w § 190. Sąd Rejestrowy w Olsztynie dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian i treści jednolitej Statutu w dniu 21 lipca 2010 roku. Tym samym Statut stał się obowiązującym prawem w Naszej Spółdzielni.

Statut z 2018 roku (treść jednolita) - wpisany do KRS w dniu 7 lutego 2019r.

Celem usprawnienia współdziałania między Radą Nadzorczą, Zarządem i Mieszkańcami zostały powołane w poszczególnych budynkach samorządy blokowe.

Regulamin Samorządu Blokowego - uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 23/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r.

Regulamin Zebrania Bloku - uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Ny 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r

Regulamin porządku domowego użytkowania lokali i części wspólnych nieruchomości w SM Zatoka w Braniewie - uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 43/2013 z 23 września 2013r.

Regulamin Zarządu

Wraz z wejściem w życie Statutu Spółdzielni wszedł w życie nowy Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony Walnym Zgromadzenu Członków Spółdzielni w dniu 10 kwietnia 2019r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Nr 10/I/2019 Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin rozliczania kosztów cwu, co, zw+k - z 22 lutego 2010r.,

Regulamin rozliczania kosztów GZM, uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 104/2011 z dnia 19 grudnia 2011r

Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego z 24 października 2022r.,

Zasady odstąpienia od egzekwowania naliczonych odsetek od należności przysługujących dla SM Zatoka w Braniewie oraz odraczania terminów płatności, rozkładania na raty i umarzania należności podstawowych z dnia 19 grudnia 2016r.

dane adresowe:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zatoka"
w Braniewie
ul. Matejki 9
14-500 Braniewo
NIP 582-000-31-06
REGON 000487640
kontakt telefoniczny:
sekretariat: (+48) 553 070 490
księgowość: (+48) 553 070 366
windykacja: (+48) 553 070 508
przekształcenia własnościowe: (+48) 695 199 987
projektowanie stron internetowych INiT7